نمایش دادن همه 9 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 36

نمایش دادن همه 9 نتیجه

خمیر سیلیکون سیلو مدل Sill-Carbon-1000

۰تومان
خمیر سیلیکون سیلو مدل Sill-Carbon خمیر سیلیکون طوسی رنگی است که دارای ضریب انتقال حرارت ۱.۷۶۱ وات بر متر کلوین

خمیر سیلیکون سیلو مدل Sill-Carbon-400

۰تومان
خمیر سیلیکون سیلو مدل Sill-Carbon خمیر سیلیکون طوسی رنگی است که دارای ضریب انتقال حرارت ۱.۷۶۱ وات بر متر کلوین
بستن

خمیر سیلیکون سیلو مدل Sill-Cyber-1000

۴۴۲,۰۰۰تومان
خمیر سیلیکون سیلو مدل Sill-Silverخمیر سیلیکون طوسی رنگی است که دارای ضریب انتقال حرارت 4.735 وات بر متر کلوین می باشد. این خمیر سیلیکون دی الکتریک بسیار خوبی است و از ماندگاری بسیار بالایی را هم دارا میباشد.

خمیر سیلیکون سیلو مدل Sill-Silver-1000

۰تومان
خمیر سیلیکون سیلو مدل Sill-Silverخمیر سیلیکون طوسی رنگی است که دارای ضریب انتقال حرارت 2.848 وات بر متر کلوین می باشد. این خمیر سیلیکون دی الکتریک بسیار خوبی است و از ماندگاری بسیار بالایی را هم دارا میباشد.
بستن

خمیر سیلیکون سیلو مدل Sill-Silver-800 وزن ۸۰۰ گرم

۳۳۵,۰۰۰تومان
خمیر سیلیکون سیلو مدل Sill-Silverخمیر سیلیکون طوسی رنگی است که دارای ضریب انتقال حرارت 2.848 وات بر متر کلوین می باشد. این خمیر سیلیکون دی الکتریک بسیار خوبی است و از ماندگاری بسیار بالایی را هم دارا میباشد.

خمیر سیلیکون سیلو مدل Sill-Snow-1000

۰تومان
خمیر سیلیکون سیلو مدل sill-snow خمیر سیلیکون سفید رنگی است که دارای ضریب انتقال حرارت 1.432 وات بر متر کلوین می باشد. این خمیر سیلیکون دی الکتریک بسیار خوبی است و از ماندگاری بسیار بالایی را هم دارا میباشد.

خمیر سیلیکون سیلو مدل Sill-Snow-400

۰تومان
خمیر سیلیکون سیلو مدل sill-snow خمیر سیلیکون سفید رنگی است که دارای ضریب انتقال حرارت 1.432 وات بر متر کلوین می باشد. این خمیر سیلیکون دی الکتریک بسیار خوبی است و از ماندگاری بسیار بالایی را هم دارا میباشد.
بستن

خمیر سیلیکون سیلو مدل Sill-Snow-800 وزن ۸۰۰ گرم

۳۱۵,۰۰۰تومان
خمیر سیلیکون سیلو مدل sill-snow خمیر سیلیکون سفید رنگی است که دارای ضریب انتقال حرارت 1.432 وات بر متر کلوین می باشد. این خمیر سیلیکون دی الکتریک بسیار خوبی است و از ماندگاری بسیار بالایی را هم دارا میباشد.
بستن

نرم افزار شیمی NOVA 2.1.5 metrohm autolab

۲۵,۰۰۰تومان
نرم افزار الکتروشیمی NOVA 2.1.5 از کمپانی Metrohm Autolab است.